If you liked any of the products or would like to be made ​​gift or decorations for you, then please contact us. All products are available on request.

Jeśli spodobał ci się któryś z produktów lub chcesz, abyśmy wykonali prezent czy dekorację specjalnie dla Ciebie to skontaktuj się z nami. Wszystkie produkty wykonywane są na zamówienie.

FLOWER ARRANGEMENTS

Flowers in autumn bad weather.

Here are our two offers for an autumn bad weather. We want to show you two flower arrangements in wooden baskets that brighten up any room. 

Oto nasze dwie propozycje na jesienną słotę. Chcemy pokazać Wam dwie kompozycje kwiatowe w drewnianych koszykach, które rozpromienią każde pomieszczenie. Floral gift.

This composition is a perfect gift for someone special.
White roses. 

Floral Composition perfect throw on the table.


Floral decoration embellish your window.


Rosewood tree for that special someone.If you liked any of the compositions or would like to be made ​​decorations for you, then please contact us. All products are available on request.

Jeśli spodobała ci się któraś z kompozycji lub chcesz, abyśmy wykonali dekorację specjalnie dla Ciebie to skontaktuj się z nami. Wszystkie produkty wykonywane są na zamówienie. 


Red roses


Sunflowers

White roses
No comments:

Post a Comment